Dzień: 24 października 2023

“Podróże Małego Wujcia – śladami legend polskich”.

Grupa Misiów przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Podróże Małego Wujcia – śladami legend polskich”.
W ramach tego projektu dzieci poznają najbardziej znane polskie legendy a w tym procesie poznawczym nauczą się między innymi:

– rozwijania umiejętności współpracy w grupie,
– rozwijania uważnego słuchania tekstu, koncentracji uwagi na danym tekście oraz kreatywności i twórczego myślenia,
– wzmacniania edukacji patriotycznej,
– rozwinięcia dziecięcej fantazji i wyobraźni,
– poszerzenia zasobu słownictwa,
– stymulowania rozwoju mowy i usprawnienia pamięci,
– rozwijania motoryki małej i dużej,
– wzmocnienia sprawność manualnej i fizycznej dzieci.

Na “pierwszy ogień” dzieciaki zajęły się legendą o Smoku Wawelskim 🦖

Dzień origami u pszczółek.

Dzień origami u Pszczółek.Z okazji dnia origami dzieci z grupy Pszczółek wykonywały dzisiaj figurki z papieru. Świetnie się przy tym bawiły bo jak wiadomo zajęcia plastyczne są zawsze super!