O nas

Dyrektorem przedszkola jest mgr Daniela Lorczak

Posiadamy 6 oddziałów:

 • dwa oddziały dzieci 3- letnich;
 • jeden oddziały dzieci 4-letnich;
 • dwa oddziały dzieci 5-letnich;
 • jeden oddział dzieci 6-letnich

Ogólna liczba dzieci to 180

Nasze dzieci mogą korzystać wg potrzeb z:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
 • zajęć logopedycznych (wg potrzeb)
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców
 • zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu:
  czyli: – rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć tanecznych, teatralnych, plastycznych, muzycznych patriotycznych, szachów, tenisa, języka angielskiego

 


 

Przedszkole czynne jest w godzinach  6.00 – 17.00

 


 

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDSZKOLA

Programy wychowania przedszkolnego realizowane w roku szkolnym 2022/2023:

“Od zabawy do nauki” – NOWA ERA

“Szkoła za rok” – NOWA ERA

Autorzy:

D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Banasik I. Zbroszczyk, M. Pietrzak, E. Wilkos.

KADRA

Nauczyciele dyplomowani:

mgr Jolanta Kmiecik – zastępca dyrektora
mgr Grażyna Topolińska

mgr Dorota Płatun

mgr Stanisława Grajewska

mgr Barbara Zarzyńska

mgr Joanna Czerwińska

Nauczyciele mianowani:

mgr Monika Latkowska

mgr Anna Knitter

dr Aleksandra Dzikowska – Światowiak

mgr Jagoda Leśniewska

Pracownicy obsługi: W każdej grupie woźna oddziałowa;

Kucharz i pomoc kucharza – absolwentki Technikum Gastronomicznego w Bydgoszczy;


 
[read more=”HISTORIA” less=”Zwiń”]

HISTORIA
Przedszkole Niepubliczne „POLANKA” działa w bydgoskim Fordonie od 1996 roku.  Powstało na bazie Przedszkola Nr 81, które zostało oddane do użytkowania we wrześniu 1990 roku.  Dyrektorem Przedszkola od początku jego działalności jest mgr Daniela Lorczak.

Przedszkole Niepubliczne “Polanka” rozpoczęło swoją działalność 1 września 1996 r. Placówka znajduje się na fordońskim osiedlu „Przylesie”, przy ulicy Berlinga 8. Jest to budynek parterowy, wolnostojący z ogrodem  owocowo- warzywnym oraz dużym  placem zabaw. Jest dobrze wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny, który w pełni zaspakaja  potrzebę ruchu oraz daje możliwość rozwijania sprawności ruchowej każdego dziecka.

W kwietniu 2015 roku w ogrodzie przedszkolnym powstała „Leśna szkoła”, w której prowadzone są zajęcia wg innowacyjnego projektu „Outdoor Learning”. Otaczający nas ogród, las i łączka stały się  miejscem, gdzie dzieci będą mogły odkrywać tajemnice otaczającego ich świata, doświadczać i podziwiać piękno przyrody,  a przede wszystkim miło spędzać czas i odpoczywać  wśród zieleni.

W  budynku dzieci mają do dyspozycji sześć przestronnych, kolorowych i estetycznie urządzonych sal dydaktycznych, oprócz tego na parterze znajduje się jadalnia, w której dzieci spożywają posiłki. Przedszkole posiada także salę widowiskową, w której odbywają się imprezy, uroczystości, teatrzyki oraz występy dzieci. Placówka dysponuje także dobrze wyposażoną salą gimnastyczną.

Posiadamy również „Kuchcikowo”, gdzie prowadzone są zajęcia, których celem jest przede wszystkim odkrywanie przez dzieci przyjemności samodzielnej twórczości w kuchni, poznawanie nowych smaków i zapachów, zapoznanie się z zasadami zdrowego żywienia, zdrowym  stylem życia oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie i wzajemnej pomocy w trakcie realizowania poszczególnych zadań.

W przedszkolu dysponujemy dwoma Ekranami Edukacyjnymi, które urozmaicają nasze zajęcia dydaktyczne. Ekran Edukacyjny, dzięki możliwości interakcji dziecka z wyświetlanym obrazem dostarcza wiele bodźców jednocześnie – zarówno wzrokowych, słuchowych jak         i dotykowych. Pozwala to na zmianę tradycyjnej nauki książkowej w interaktywną, pasjonującą zabawę. Rozwiązanie to nie zastępuje nauczyciela, ale jest dla niego dodatkowym wsparciem, narzędziem umożliwiającym sprawniejsze prowadzenie zajęć i  znacząco podnoszącym  ich atrakcyjność.

We wrześniu 2010r. placówka uruchomiła stronę internetową z domeną www.przedszkolepolanka.pl. W sierpniu 2013 r. została zmodernizowana i działa w obecnym kształcie do dnia dzisiejszego. Modernizacja strony związana była ze zmianą koncepcji jej funkcjonowania mającej na celu pokazanie rodzicom  pełniejszego  obraz przedszkola. Celowi temu służy codzienne umieszczanie na naszej stronie dużej ilość zdjęć (folder „ Na Polance”) pokazujących naszych przedszkolaków podczas zajęć dydaktycznych,  zabaw swobodnych i ruchowych, występów, spacerów i wycieczek itp. Rodzice chwalą sobie ten sposób „monitoringu” na co wskazuje codzienna oglądalność naszej strony. Od września 2013r.  liczba odwiedzin  naszej strony do dnia dzisiejszego przekroczyła już  2 miliony.

Dużą popularnością cieszą się również sesje fotograficzne naszych małych jubilatów. Każdy przedszkolak  świętujący swoje kolejne urodziny dostaje pamiątkowe zdjęcia. Ze względów bezpieczeństwa oglądanie wszystkich naszych zasobów możliwe jest po zalogowaniu. Każde dziecko na zakończenie roku przedszkolnego otrzymuje również płytę DVD, która zawiera zdjęcia z najważniejszych wydarzeń przedszkolnych.

Przedszkole posiada ponadto bogatą bazę materialną w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych, zabawek, instrumentów muzycznych oraz multimediów.

Placówka opiera swoje działania na procesach wspomagających rozwój i edukację dziecka, które stanowią podstawę działalności przedszkola, tj. zapewnia nowo przyjmowanym dzieciom łagodną adaptację w środowisku przedszkolnym, diagnozuje umiejętności i zdolności dzieci, analizuje wyniki i formułuje wnioski do pracy z dziećmi, zwiększając szanse edukacyjne dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewnia warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania.

W przedszkolu realizowane są programy wychowania przedszkolnego –  „Dziecko w swoim żywiole” oraz “Od przedszkolaka do pierwszaka” oraz autorskie programy będące opracowaniami do wybranych obszarów podstawy programowej, wspomagające indywidualny rozwój dzieci. Wśród realizowanych programów należy wymienić: „Przygotowanie do pisania przez wykonywanie zadań manipulacyjno- percepcyjnych, percepcyjno- werbalnych i symbolicznych”, „Mały Europejczyk”, „Dziecko w świecie wartości”, „Cztery pory roku – orgiami przedszkolaka w  POLANCE”, „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka 3-4 letniego”, czy też program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”.

W przedszkolu tworzone są warunki do realizacji działań wychowawczych wzmacniających właściwe zachowania dzieci i eliminujących zachowania niepożądane poprzez realizację programu wychowawczego oraz programu profilaktyki. Nauczyciele zachęcają dzieci do aktywności poprzez stosowanie metody projektów edukacyjnych, pracę  metodami  aktywizującymi, które  pobudzają do aktywności intelektualnej ( Dziecięca matematyka E.  Gruszczyk-Kolczyńskiej, kinezjologia  edukacyjna P.  Dennisona),  intelektualno-ruchowej (edukacja przez ruch D. Dziamskiej, odimienna  nauka czytania I. Majchrzak), muzyczno-ruchowej (metoda Batti Strauss, K.Orffa, pedagogika zabawy KLANZA), ruchowej (metody Labana i Kniessów).

Placówka  promuje w środowisku wartości wychowania przedszkolnego poprzez różnorodne inicjatywy lokalne – działania artystyczne, w tym konkursy plastyczne i taneczne, zajęcia edukacyjne, opiekę nad zwierzętami, koncerty, pokazy cyrkowe i formy teatralne, zajęcia sportowe, akcje charytatywne oraz akcje prozdrowotne. Wychowankowie naszego przedszkola odnoszą wiele sukcesów promując w ten sposób wartość wychowania przedszkolnego jak   i placówkę w środowisku. Do najważniejszych sukcesów należy zaliczyć: zwycięstwa w rozgrywkach przedszkolaków w piłce nożnej i w tenisie ziemnym w naszej dzielnicy,  zwycięstwa w rozgrywkach szachowych, wysokie miejsca w przeglądach tańca, zwycięstwa w konkursach recytatorskich a ponadto liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach muzycznych czy rysunkowych.

Bardzo wiele uwagi przywiązuje się w naszym przedszkolu do efektywnej współpracy z rodzicami. Wśród form należy wspomnieć o zebraniach grupowych, zajęciach otwartych, dyżury nauczycielskie w czasie tzw. „drzwiach otwartych”, przedstawieniach dla rodziców, wspólnych uroczystościach i piknikach, konkursach  dla rodziców i dzieci. Na bieżąco rodzice mogą także podziwiać wystawy prac plastycznych swoich dzieci, są też informowani i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych na dany miesiąc oraz o realizowanej tematyce.

Naszym głównym  zadaniem jest zagwarantowanie wychowankom bezpiecznego pobytu w atmosferze pełnej akceptacji dziecięcych potrzeb i możliwości.
[/read]