UWAGA! Ważna informacja.

Szanowni rodzice, w celu podniesienia jakości pracy naszego przedszkola, wprowadzamy nową formę kontaktu z rodzicami. Raz w miesiącu dyrekcja przedszkola zaprasza na dyżur, w czasie którego będziemy czekać na opinie, refleksje i pomysłów z Państwa strony. Pani Jolanta Kmiecik z-ca dyrektora ds. pedagogicznych zaprasza na pierwsze spotkanie we czwartek 19 października w godzinach od 14 do 16. Serdecznie zapraszamy!