Kategoria: 4. Zajączki

Dla gr. IV – Ur. Melanii
Gr. IV – Ur. Zosi 5
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne gr.4

.

Gr. IV – Ur. Oli
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Gr. IV – Ur. Bartka