Zajęcia taneczne

 

 

 

ZAJĘCIA TANECZNE PROWADZONE SĄ W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK

 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ KOŁA TANECZNEGO

Głównym założeniem programowym realizowanym w ramach działania koła tanecznego jest rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem oraz rozwijanie różnorodnych form ekspresji ruchowej. Naczelnym zadaniem jest, aby dzieci na tych zajęciach świetnie się bawiły i były współorganizatorami tych zajęć,

 

Działania z dziećmi podzieliłam na trzy grupy:

1.integracja i komunikacja

2.kształtowanie twórczej postawy dzieci

3.poczucie własnej wartości

 

 

Dobre komunikowanie pozwala wyrażać własne uczucia i myśli, kształtować samoocenę i dobrze współdziałać w zespole. Umiejętność dobrego komunikowania się ze sobą jest warunkiem udanej i zgranej grupy.

Poprzez prowokowanie dziecka do działania-(układania własnych kroków, układów tanecznych, dobór rekwizytów, wymyślanie strojów) kształtuje się twórczą i aktywną postawę i wzmacnia poczucie własnej wartości.

Opinia o samym sobie kształtuje się na podstawie oceny osób z którymi dziecko się styka, doświadczenia które zdobywa obserwując własne działanie i jego efekty. Zajęcia dają możliwość doświadczania, że są atrakcyjne, lubiane przez innych, że pokonują trudności i osiągają sukces indywidualny i grupowy. Wszystko to powoduje, że stają się pewniejsze, śmielej prezentują własne możliwości przed coraz większą społecznością.

Zajęcia kółka tanecznego odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny.

 
[read more=”Więcej” less=”Zwiń”]

Przebieg zajęć odbywa się według ustalonego scenariusza:

Część wstępna:
– czynności organizacyjno- porządkowe
– zabawy muzyczno-ruchowe
– przypomnienie i doskonalenie wcześniej poznanych kroków i

Część główna:
– ćwiczenia rytmiczno-taneczne
– nauka nowych kroków i figur
– tworzenie tematów i układów tanecznych
– powtarzanie i utrwalanie kompozycji tanecznych

Część końcowa:
– ćwiczenia oddechowe i rozluźniające

Cele ogólne:
1.Stwarzanie dziecku możliwości do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej
2. Kształtowanie kultury fizycznej poprzez taniec
3. Poznanie kroków i figur tanecznych
4. Poznanie tańców ludowych, narodowych i nowoczesnych
5. Integracja grupowa
6. Współudział w uroczystościach przedszkolnych, przeglądach tanecznych
i konkursach lokalnych
7.Rozwijanie predyspozycji tanecznych u dzieci uzdolnionych

Cele operacyjne:
Dziecko osiągnie określony poziom sprawności ruchowej
– pozna zabawy na integracje i komunikację
– wykona różne rodzaje marszu i biegu
– naśladuje ruchy zwierząt, zabawek itp.
– przekłada, rzuca, operuje przyborem w czasie marszu i biegu
– wykona następujące kroki i figury taneczne: haczyki, wężyki, obrót w prawo i w lewo, krok z obrotem, para za parą, młynek

Dziecko nauczy się ruchów i kroków opracowanych do tańców nowoczesnych:
– umie wykorzystać celowość i płynność ruchów z użyciem przyboru i bez
– ma poczucie świadomego ruchu, unika ruchów chaotycznyc i zbędnych w trakcie tańców parami
– potrafi estetycznie poruszać się w rytm muzyki
– pokonuje bariery osobowościowe ( wstyd, nieśmiałość, nadpobudliwość )
– współtworzy układy taneczne

Dziecko nauczy się tańców regionalnych i narodowych:
– umie rozpoznać i zatańczyć figury tańców: Grozik, Trzeciak, Maryneczka, Szewc, Kogut
– potrafi rozpoznać i zatańczyć : poloneza, krakowiaka, polkę, kujawiaka, trojaka
[/read]