Logopeda

Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.

Juliusz Słowacki

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą rozwoju jego osobowości, sprzyja łatwemu nawiązywaniu kontaktu słownego z otoczeniem, wpływa pozytywnie na samoocenę. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia może wyrazić uczucia i spostrzeżenia.

Rodzice i bliscy dzieci, którzy na co dzień z nimi rozmawiają i słyszą ich mowę, często bagatelizują kwestię wad wymowy. Tłumaczą zaburzenia mowy wiekiem dziecka („wyrośnie z te-go”), cechami dziedzicznymi („jego brat też tak mówił i się nauczył”), czy potrzebami emocjonalnymi („chce na siebie zwrócić uwagę”).

Tymczasem największe efekty przynosi terapia logopedyczna dziecka w wieku przedszkolnym. Wprawdzie wada wymowy istnieje, ale jest duża szansa na jej zniwelowanie. Mimo tego, że dziecko utrwaliło już nieprawidłową artykulację, jest w stanie zmodyfikować ją przy pomocy logopedy.

Badania logopedyczne w przedszkolu odbywają się we wrześniu. Na ich podstawie wyodrębnia się dzieci ze wskazaniami do terapii.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy indywidualnej i grupowej (grupy 2-3 osobowe). Metody pracy, czas, oraz pomoce logopedyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.

Oprócz kształtowania prawidłowej wymowy, zajęcia dziecka z logopedą rozbudzają chęci do mówienia, rozwijają słownik czynny i bierny, pomagają w doskonaleniu umiejętności po-prawnego wypowiadania się. W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko do poradni specjalistycznej w celu wspomagania terapii.

Drodzy Rodzice!.

Jeśli dziecko przejawia kłopoty związane z wymową, należy pamiętać, iż same wizyty u logopedy nie wystarczą. Niezbędna jest pomoc najbliższych. Wystarczy poświęcić około 15 minut dziennie na ćwiczenia z dzieckiem . Ćwiczyć można wszędzie: podczas spaceru, w drodze do przedszkola, w domu – nawet podczas kąpieli. Ważne, aby zajęcia miały w miarę możliwości charakter zabawowy. Starajmy się mówić do dziecka wyraźnie i prawidłowo, krótkimi zdaniami, które stopniowo należy rozbudowywać. Pamiętajmy: chwalmy dziecko za jego wysiłek i cierpliwość, nawet jeśli postępy są bardzo małe. Dziecko ćwiczy dużo chętniej gdy czuje zainteresowanie i akceptację ze strony osoby dorosłej