Dzień: 5 września 2022

Zamierzenia Misiów na wrzesień.