Dzień: 1 września 2021

Komunikat 2 – przerwa wakacyjna w 2022
Gr. III zamierzenia wrzesień
Gr. II – Zamierzenia wrzesień
01.09.2021