Zajęcia taneczne

 

 

 

ZAJĘCIA TANECZNE PROWADZONE SĄ W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK

 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ KOŁA TANECZNEGO

Głównym założeniem programowym realizowanym w ramach działania koła tanecznego jest rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem oraz rozwijanie różnorodnych form ekspresji ruchowej. Naczelnym zadaniem jest, aby dzieci na tych zajęciach świetnie się bawiły i były współorganizatorami tych zajęć,

 

Działania z dziećmi podzieliłam na trzy grupy:

1.integracja i komunikacja

2.kształtowanie twórczej postawy dzieci

3.poczucie własnej wartości

 

 

Dobre komunikowanie pozwala wyrażać własne uczucia i myśli, kształtować samoocenę i dobrze współdziałać w zespole. Umiejętność dobrego komunikowania się ze sobą jest warunkiem udanej i zgranej grupy.

Poprzez prowokowanie dziecka do działania-(układania własnych kroków, układów tanecznych, dobór rekwizytów, wymyślanie strojów) kształtuje się twórczą i aktywną postawę i wzmacnia poczucie własnej wartości.

Opinia o samym sobie kształtuje się na podstawie oceny osób z którymi dziecko się styka, doświadczenia które zdobywa obserwując własne działanie i jego efekty. Zajęcia dają możliwość doświadczania, że są atrakcyjne, lubiane przez innych, że pokonują trudności i osiągają sukces indywidualny i grupowy. Wszystko to powoduje, że stają się pewniejsze, śmielej prezentują własne możliwości przed coraz większą społecznością.

Zajęcia kółka tanecznego odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny.

 
”Więcej”