Język angielski

Szkoła językowa „Polango” zaprasza wszystkie dzieci z przedszkola „POLANKA” na kurs języka angielskiego. Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Kalota, która jest magistrem filologii angielskiej i posiada pięcioletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Dwa podstawowe cele dydaktyczne realizowane w trakcie kursu to osłuchiwanie dzieci z ję-zykiem angielskim oraz rozwijanie umiejętności mówienia poprzez mowę naśladowczą, np. wierszyki, rymowanki, piosenki, powtarzanie prostych słów i zwrotów.

Bardzo dbamy o to, aby dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, miały poczucie komfortu psychicznego i rozwijały nie tylko kompetencje językowe, ale także pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Dokładamy wszelkich starań, by nauka języka obcego była fascynującą przygodą. Dlatego właśnie stosujemy nie jedną, lecz kilka metod dydaktycznych oraz wy-korzystujemy wiele różnych pomocy dydaktycznych: kolorowe obrazki, gry planszowe plaka-ty, pacynki, książki, płyty CD i DVD.

Dzieci w trakcie naszych zajęć mają możliwość uczest-niczenia w wielu zabawach ruchowych, grach językowych, w odgrywaniu scenek i improwi-zowaniu mini teatrzyków. Nabyte umiejętności językowe przedszkolaki prezentują na zaję-ciach otwartych, na które zapraszamy Rodziców raz w roku.

Zależy nam także na tym, aby Rodzice byli na bieżąco informowani, jaki program realizują na kursie angielskiego ich pociechy, dlatego przygotowujemy specjalne sprawozdania. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej www.polango.pl oraz na tablicy zajęć dodatkowych w przedszkolu „POLANKA”.

Zajęcia odbywają się w dniach: WTOREK I CZWARTEK