Dzień: 6 marca 2019

Zabezpieczony: Szewczyk Dratewka