Dzień: 8 stycznia 2019

Zabezpieczony: Jasełka Misiów