Dzień: 20 listopada 2018

Zabezpieczony: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF