Dzień: 14 listopada 2018

Zabezpieczony: Filharmonia – Jeszcze Polska ….