Dzień: 7 listopada 2018

Zabezpieczony: Król Kazimierz i Rzepka