Dzień: 10 października 2018

Zabezpieczony: Filharmonia