Dzień: 4 października 2018

Zabezpieczony: Mistrzowie jesiennych kukiełek