Dzień: 27 września 2018

Zabezpieczony: Żabki na komisariacie