O nas

Dyrektorem przedszkola jest mgr Daniela Lorczak

Posiadamy 6 oddziałów:

 • jeden oddział dzieci 3- letnich;
 • jeden oddział dzieci 4-letnich;
 • dwa oddziały dzieci 5-letnich;
 • dwa oddziały dzieci 6-letnich

Ogólna liczba dzieci to 180

Nasze dzieci mogą korzystać wg potrzeb z:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
 • zajęć logopedycznych (wg potrzeb)
 • zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców
 • zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu:
  czyli: – rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć tanecznych, teatralnych, plastycznych, muzycznych patriotycznych, szachów, tenisa, języka angielskiego

 


 

Przedszkole czynne jest w godzinach  6.00 – 17.00

 


 

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDSZKOLA

W przedszkolu obowiązuje program wychowania przedszkolnego:

„Dziecko w swoim żywiole – dobre praktyki” A. Pawłowska – Niedbała (Nowa Era);
„Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Broda (WSiP)

KADRA

Nauczyciele dyplomowani:

mgr Jolanta Kmiecik – zastępca dyrektora
mgr Ewa Pankowska
mgr Grażyna Topolińska
Nauczyciele mianowani:
mgr Dominika Pleszyńska

mgr Anna Knitter

mgr Ewa Piechowska

Nauczyciele kontraktowi:
mgr Aleksandra Dzikowska
mgr Jagoda Gerka
mgr Katarzyna Chojnacka

mgr Daniela Brzezinska

mgr Dorota Dybiona Dziuba

Pracownicy obsługi: W każdej grupie woźna oddziałowa;

Kucharz i pomoc kucharza – absolwentki Technikum Gastronomicznego w Bydgoszczy;


 
”HISTORIA”